Ukončení provozu Křižíkovvy fontány z důvodu aktualní situace

 

V připadě dotazů kontaktní email:

info@krizikovafontana.cz

 

 

 

 

Einstellung des Betriebs des Křižíkovvy fontány aufgrund der aktuellen Situation

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

info@krizikovafontana.cz

 

 

 

 

Termination of operation of the Křižíkovvy fontány due to the current situation

 

 

In case of questions, contact email:

info@krizikovafontana.cz