Bedřich Smetana - Má vlast

Cyklus šesti symfonických básní je jedním z vrcholných vlasteneckým manifestů, spjatých ideou vlasti, národa a slávy. Programová skladba vyrůstá z českých mýtů a oslavuje českou minulost, krajinu i lid – a předpovídá slavnou budoucnosti českého národa. Na Křižíkově fontáně můžete shlédnout 3 vybrané básně - Vyšehrad, mýtické sídlo českých knížat a králů, se vyjevuje v bývalé slávě a rozmachu, ale i v úpadku v období válek a sporů. Vltava: dva pramínky se spojují v řeku protékající českou krajinou, míjí lesní honitbu, svatební veselí a noční rej rusalek; za Svatojánskými proudy velebně protéká pod Vyšehradem a mizí v dáli. Z českých luhů a hájů: obraz líbezného českého kraje – luk, lesů, zpívajících ptáků, slavnosti roztančené v rytmu polky.
© Křižíkova fontána. Created by CyberS s.r.o. & Roman Škára.