P.I.Čajkovskij - to nejlepší ze symfonií, koncertů, baletů...

Petr Iljič Čajkovskij je jedním z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů. Spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou. Také několikrát navštívil Prahu, kde roku 1888 dirigoval premiéru své opery Evžen Oněgin. Komponoval tzv. romansy – ruské umělé písně pro sólový hlas s klavírním doprovodem. Čajkovského symfonická hudba zrcadlí jeho vnitřní svět. Vypovídá o autorově zádumčivosti a o jeho životním pesimismu. Ve svých skladbách má velmi málo radostnějších motivů. Složil šest symfonií (např. Patetická; sedmá byla dokončena po jeho smrti), programní symfonii Manfred, symfonické básně (Romeo a Julie, Francesca da Rimini), slavnostní předehru 1812, Italské capriccio, čtyři suity (Mozartiana), smyčcová kvarteta (D dur a další), tři klavírní koncerty (jeho asi nejznámější dílo Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll), houslový koncert, romance, sbory, kantáty a mnohá další díla. Dále mj. složil deset oper, z nichž nejznámější jsou Evžen Oněgin, Piková dáma, Mazepa a Panna Orleánská. Nejvíce ho však proslavila jeho baletní díla Labutí jezero a Šípková Růženka. Libreto k oběma operám bylo vytvořeno volným zpracováním básní ruského básníka A. S. Puškina. Velmi populární je (i mezi dospělými) pohádka Louskáček. Jeho baletní díla můžete na Křižíkově fontáně v letních měsících vidět v hrané baletní verzi s předními českými umělci.
© Křižíkova fontána. Created by CyberS s.r.o. & Roman Škára.